Plant Physiology In Greenhouses

Plant Physiology In GreenhousesIn de loop der jaren is er op het gebied van de teelt en de teelttechniek veel veranderd. Nu gebruiken telers zowel voor de regeling van het klimaat als voor het water geven en bemesten een of zelfs meerdere computers. Vaak blijft het daar niet bij. De laatste jaren is het aantal mogelijke metingen sterk gegroeid. Het meten van de planttemperatuur in plaats van de luchttemperatuur is een hele stap voorwaarts.

Telers en installateurs praten nu over vernevelen, koelen, verwarmen, horizontale en verticale luchtbeweging, mattemperatuur en zelfs over de worteltemperatuur. Onderzoekers denken al in termen van 'pratende planten' bij het meten van de plantvitaliteit.

Door al die technische mogelijkheden is de behoefte aan goede kennis op plantkundig gebied de laatste jaren sterk gegroeid. Juist om die reden is de redactie van Onder Glas al in 2004 gestart met een serie plantkundige artikelen waarbij we een mooie combinatie hebben gevonden tussen universitair hoofddocent Ep Heuvelink en zelfstandig journalist en tekstschrijver Tijs Kierkels. Met als resultaat makkelijk leesbare, maar toch diepgaande artikelen.