Aanleveren van advertenties

Advertentieformaten

Bladspiegel Breedte   Hoogte
1/1 pagina (aflopend) 240 x 340 mm
 
Zetspiegel Breedte   Hoogte
1/1 pagina 220 x 320 mm
1/2 pagina staand 105 x 320 mm
1/2 pagina liggend 220 x 155 mm
1/4 pagina staand 105 x 155 mm

Alle advertenties dienen aangeleverd te worden als certified PDF.

Aanleveren advertentiemateriaal
Het advertentiemateriaal moet uiterlijk op de sluitingsdatum worden aangeleverd via het e-mailadres .